Landscape photographer

Landscape photographer

Landscape photographer

At first glance, landscape photography is one of the simplest genres. This is not a report where the speed of reaction is important, not the shooting of a child, with whom one still has to be able to agree. Nature is beautiful in itself. However, how often the chic species that give birth to feelings of sadness or happiness, when fixed with a camera, become ordinary and boring pictures! A landscape photographer must possess and develop in himself a taste and a sense of beauty. In addition to the love of nature, he will need many skills for shooting successful landscape photographs. The laws of composition and knowledge of the characteristics of light are by no means the keystone to the success of a good landscape image. For a city dweller, landscape photography can become an excellent hobby, bringing a change of scenery, rest and joy of creativity.

Пейзажный фотограф

На первый взгляд пейзажная фотография – один из наиболее простых жанров. Это не репортаж, где важна скорость реакции, не съемка ребенка, с которым еще надо уметь договориться. Природа прекрасна сама по себе. Однако как часто шикарные виды, рождающие переживания грусти или счастья, при фиксации фотоаппаратом становятся заурядными и скучными снимками! Пейзажный фотограф должен обладать и развивать в себе вкус и чувство красоты. Кроме любви к природе ему понадобится множество навыков для съемки удачных пейзажных фотографий. Законы композиции и знание особенностей света – отнюдь не залог успеха хорошего пейзажного снимка. Для городского жителя пейзажная съемка может стать отличным хобби, приносящим смену обстановки, отдых и радость творчества.

Maisemakuvaaja

Ensi silmäyksellä maisemakuvaus on yksi yksinkertaisimmista lajityypeistä. Tämä ei ole raportti, jossa reaktion nopeus on tärkeä, ei lapsen ammunta, jolle on vielä sovittava. Luonto on itsessään kaunis. Kuitenkin kuinka usein tyylikkäitä lajeja, jotka synnyttävät surun tai onnen tunteita, kun ne kiinnitetään kameralla, tulevat tavallisiksi ja tylsiksi kuviksi! Maisemakuvaajan on omaksuttava ja kehitettävä itsensä maku ja kauneuden tunne. Luonnon rakkauden lisäksi hän tarvitsee monia taitoja onnistuneiden maisemakuvien kuvaamiseen. Valon ominaisuuksien koostumus ja tietämys eivät ole mitenkään keskeinen perusta hyvän maisemakuvan onnistumiselle. Kaupunkilaiselle maisemakuvauksesta voi tulla erinomainen harrastus, joka tuo maisemien, lepoilun ja luovuuden iloa.

Select a target language

    ConveyThis Classic

    Select a taget language: